Løn

Din løn fastsættes dels centralt ved overenskomstforhandlinger og dels lokalt.

For så vidt angår den lokale del er forhandlingskompetencen tillagt den lokale kreds. I Gentofte har Kredsen og forvaltningen indgået en lønaftale

I en overenskomstperiode kan der løbende komme lønstigninger afhængig af det centrale resultat. Du kan se din aktuelle løn pr. 1. april 2021 her.