Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består pt. af;

Jeppe Dehli, formand

Karen Gotthjælp Søeberg, næstformand

Niels Jørgen Engel

Annelise Herløv Lund

Nikolaj Madsen

Therese Ørum

 

Kredsstyrelsen består af formanden samt 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Der er valg til Kredsstyrelsen i lige år.