Arbejdstid

Lærernes arbejdstid reguleres indtil 31.7.2021. af Lov 409 samt resultatet ved OK18. Der er ved urafstemning vedtaget en Arbejdstidsaftale mellem KL og LC (A 20), som træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

I Gentofte Kommune er der tradition for, at Kredsen og Skoleforvaltningen har et godt samarbejde og aftaler hvorledes centrale overenskomster skal udmøntes, når noget er udlagt til lokale beslutninger.

Vi har ultimo februar landet "Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Gentofte Kommune". Denne aftale udgøres af A20 med lokale tilføjelser.

Du kan læse aftalen her.

Samarbejdsaftalen som gælder skoleåret 20/21 ud kan du læse her.